Svátek Božího milosrdenství

Pán Ježíš si přál, aby se začal slavit svátek, oslavující jeho nekonečné milosrdenství- tento svátek má být první neděli po velikonocích (první neděli po slavnosti zmrtvýchvstání Páně). Tento svátek se slaví brzy po velikonocích- symbolizuje to určitou spojitost se slavností zmrtvýchvstání.

Pán Ježíš však tento svátek neustanovil jen aby se v tento den uctívalo jeho milosrdenství, ale spojil jej také s určitými přísliby pro všechny lidi.

Svaté Faustyně o tomto svátku řekl: Chci, aby ten obraz (obraz Milosrdného Ježíše- obraz Božího milosrdenství), (...) byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství. (Dn 49) Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. (Dn 699) Tento svátek vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět… (1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování. (420)

Pro dosažení milostí spojené s tímto svátkem je potřeba přistoupit ke svátosti smíření, a zbožně přijmout svaté přijímání.

Na tento svátek je dobré se dopředu připravit modlitbou- modlitba určená jako příprava na tento svátek jekorunka k Božímu milosrdenství.

Výzva:

Nezapomeňte na svátek Božího milosrdenství, který se koná první neděli po velikonocích (po slavnosti zmrtvýchvstání).